Program


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a v rámci postgraduálního vzdělávání bude ohodnocena 12 kredity pro lékaře.


Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.


PÁTEK 8. září 2023

13.15–15.15 – WORKSHOP – Interaktivní seminář: V labyrintu deprese, v čase 13.45–15.15.


9.00  ZAHÁJENÍ ODBORNÉHO PROGRAMU
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

9.05–10.05 PRÁVNĚ SPRÁVNĚ                                                                                   
odborný garant JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.

10.05–10.40 INFEKTOLOGIE I                                                                                          
- Covid-19 – co se změnilo a jaká je role remdesiviru – Husa P. (Přednáška je sponzorovaná společností Gilead Sciences s. r. o.)
- IP Proč stále mluvíme o HIV - Snopková S. (Přednáška je sponzorovaná společností Gilead Sciences s. r. o.)

10.40–11.10 PŘESTÁVKA

 
   
                                                                                                                                                             

11.10–12.45 AKTUALITY DO VAŠÍ ORDINACE I                                                         
- IP Ambulance časné artritidy – zkušenosti z prvního roku provozu – Němec P., Lukáč A.
- IP Ordinace praktického lékaře z pohledu optimální ergonomie práce – Mixa T. 
- Racionalizace antisekreční léčby – Konečný Š.
Jak kyanokobalamin se svými druhy diabetickou neuropatii zkrotili. Pohádka? Rozhodně ne. – Šimandl O. (Přednáška je sponzorovaná společností Procter & Gamble Czech Republic s. r. o.)   
- Systémová enzymoterapie – současná situace na trhu – jak na to při výběru konkrétního přípravku – Matušková J.
- Urogenitální infekce - kazuistiky II. – Emmer J.
- Biofilmová probiotika nové generace, patentované kmeny, bakteriální lyzáty a možnosti jejich využití – Vagnerová H.
                 

12.45–13.45 OBĚDOVÁ PŘESTÁVKA
                                                     
                                                                       

13.45–15.15  DIABETOLOGIE                                                                                         
odborná garantka MUDr. Jana Bělobrádková
- Komplexní přístup k pacientovi s diabetem – Papežová E.
- Diabetes mellitus 2. typu a kardiovaskulární komplikace – Pařenica J. 
- Diabetes mellitus 2. typu – od hypertenze k chronickému onemocnění ledvin – Matějovská Kubešová H.  

15.15–16.15 AKTUALITY DO VAŠÍ ORDINACE II                                                                      

- Nové možnosti léčby migrény u zvláštních skupin pacientů – Řehulka P.
- Na co si dát pozor při farmakoterapii kardiovaskulárních onemocnění - Mayer O.
- Chronické žilní onemocnění. Co kdyby vše začalo ranou péčí? – Hauer T.
- CarciReagent – včasné varování před vážným onemocněním – Muzikant M.

16.15–16.45 PŘESTÁVKA

16.45–18.30 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ PROBLEMATIKA – KOMPENZAČNÍ POMŮCKY, PŘEDPISY PÉČE                                                                   
odborná garantka Mgr. Hana Potměšilová, BA, DiS.
- Kdy nám zdravotní a sociální systém podává pomocnou ruku? – Potměšilová H.
- Vybraná posudková problematika pro praktické lékaře, informace z praxe – Sládková P.
- Kompenzační pomůcky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění předepisované na poukaz – Salcman Kučerová Z

18.30  PŘEDPOKLÁDANÉ ZAKONČENÍ ODBORNÉHO PROGRAMU PRVNÍHO DNE KONGRESU


SOBOTA 9. září 2023


8.30  ZAHÁJENÍ ODBORNÉHO PROGRAMU


8.30–10.40 LÉKOVÉ PROBLÉMY – SPOLUPRÁCE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE A FARMACEUTA (blok s diskuzí a hlasováním)

odborní garanti PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D., PharmDr. Jana Šolínová                                                                                             
- Příklady lékových problémů – prostor pro diskuzi mezi zdravotníky – Malý J.
- Příklady spolupráce praktického lékaře a lékárníka – Kofferová Z., Mareček A.
- Lékové problémy psychofarmak pohledem klinického farmaceuta – Doseděl M.
- Kontinuita farmakoterapie u pacienta propuštěného z lůžkového oddělení nemocnice – Voděrková V.

10.40–11.00 PŘESTÁVKA

11.00–12.00 MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE

- Vydura®– úleva od bolesti a dlouhodobý efekt léčby – Migalová P. (Přednáška sponzorovaná společností Pfizer, spol. s r.o.)
- Prevence opakovaných respiračních infekcí – Bystroň J.              
- Srdce a cévy v kondici aneb jak mít cholesterol pod kontrolou – Vašutová K.
- Recidivující virové infekce kolem nás – Humlová Z.


12.00–12.30 INFEKTOLOGIE II

- Praktické aspekty léčby covidu-19 – Stebel R. 

12.30–12.50 PŘESTÁVKA


12.50–14.00 MAGISTRALITER PŘÍPRAVA V SOUVISLOSTECH – SPOLUPRÁCE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE A FARMACEUTA  
odborný garant PharmDr. Aleš Mareček
- Magistraliter příprava jako řešení nedostupnosti léčiv – Šolínová J., Galáč M.
- Záludnosti v magistraliter přípravě – Šolínová J., Galáč M. 
 
14.00  PŘEDPOKLÁDANÉ ZAKONČENÍ KONGRESU, LOSOVÁNÍ ANKETY, OBĚD


Program bude průběžně aktualizován.